Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Консультує Міністр юстиції: як виконати рішення суду?

Дата: 20.03.2019 14:46
Кількість переглядів: 486

 

 

 

Щотаке виконавче провадження?

Виконавче провадження – це завершальна стадія судового провадження. В Україні рішення суду може виконуватись як у добровільному, так і у примусовому порядку.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

Який порядок виконаннярішення суду у добровільному порядку?

Боржник за власнимволевиявленнямможевиконатирішення суду добровільно. У разідобровільного порядку виконаннярішень про стягненняперіодичнихплатежів, виконавчий документ разом іззаявоюможе бути надісланийстягувачемпідприємству, установі, організації, фізичнійособі - підприємцю, яківиплачуютьборжникувідповіднозаробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Який алгоритм дій у випадкупримусовогостягненнязаборгованості з боржника?

У разізадоволення судом вимог про сплатузаборгованості, якщоборжникдобровільно не виконуєрішення суду, стягувачмає право пред’явитивиконавчий документ для примусовоговиконання. Для цьогопотрібно:

 • звернутисядосуду, якийрозглядав справу, іззаявою про видачу судового наказу абовиконавчого листа;
 • написатизаяву до державноївиконавчоїслужбиабо приватного виконавцяізпроханнямпримусовогостягненнязаборгованостіізборжника;
 • сплатитиавансовийвнесок до органу ДВС, куди буде подано виконавчий лист або до приватноговиконавця;
 • подати заяву з копієюквитанції про сплатуавансовоговнеску до ДВС або приватного виконавця.

Які строки пред’явленнявиконавчихдокументів?

Виконавчідокументиможуть бути пред’явлені до примусовоговиконання:

?протягом 3-х років, з наступного дня післянабраннярішеннямзаконноїсили, а якщорішенняпідлягаєнегайномувиконанню - з наступного дня післяйогоприйняття.

?протягом 3-х місяців, якщомовайде про посвідченнякомісій по трудових спорах та виконавчідокументи, за якимистягувачем є держава абодержавний орган.

?протягомусьогоперіоду, у справах про стягненняаліментів, відшкодуванняшкоди, заподіяноївнаслідоккаліцтвачиіншогоушкодженняздоров’я, втратигодувальникатощо.

Якщостягувач пропустив строк пред’явленнявиконавчого документа до виконання, вінмає право звернутисяіззаявою про поновлення такого строку до суду, якийрозглядав справу.

Щопотрібносплатити за примусовевиконаннярішення?

Боржник: Виконавчийзбір – цезбір, щосправляється на всійтериторіїУкраїни за примусовевиконаннярішення органами державноївиконавчоїслужби у розмірі 10 % суми, щофактичностягнута, повернута, абовартості майна боржника, переданогостягувачу за виконавчим документом.

У разівиконаннярішення приватнимвиконавцем стягуєтьсяосновнавинагорода, розмірякої становить 10 % стягнутої ним сумиабовартості майна, щопідлягаєпередачі за виконавчим документом.

Стягувач: Авансовийвнесок – цекошти, за рахунокякихфінансуютьсявитрати на організацію та проведеннявиконавчихдій органом державноївиконавчоїслужби (приватнимвиконавцем). Розмір авансового внеску становить:

 • 2 % відсуми, щопідлягаєстягненню, але не більше 10 мінімальнихрозмірівзаробітної плати (до 41 730 грн );
 • 1 мінімальнийрозмірзаробітної плати (4 173 грн) за рішеннямнемайнового характеру та рішень про забезпечення позову з боржника - фізичної особи та 2 мінімальнірозміризаробітної плати (8 346 грн) з боржника - юридичної особи.

Хтозвільняєтьсявідсплати авансового внеску?

Відсплатиавансовоговнескузвільняються у разіїхзвернення до органівдержавноївиконавчоїслужби:

 • інвалідивійни, інваліди I та II груп;
 • законніпредставникидітей-інвалідів і недієздатнихінвалідів I та II груп;
 • громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи.

Крім того, у Законіпередбаченірішення суду, за виконанняякихавансовийвнесок не сплачується, наприклад:

 • стягненнязаробітної плати, поновленнянароботі та іншівимоги, щовипливаютьізтрудовихправовідносин;
 • обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержанняпенсійних та соціальнихвиплат, доплат, соціальнихпослуг, допомоги, захисту, пільг;
 • відшкодуванняшкоди, заподіяноїкаліцтвомабоіншимушкодженнямздоров’я, а такожсмертюфізичної особи;
 • стягненняаліментів, заборгованостізісплатиаліментів, додатковихвитрат на дитину, неустойки (пені) за простроченнясплатиаліментів, сумиіндексаціїаліментів, встановленняпобачення з дитиноюабоусуненняперешкод у побаченні з дитиною;
 • відшкодуваннямайнової та/абоморальноїшкоди, завданоївнаслідоквчиненнякримінальногоправопорушення;
 • виконаннярішенняЄвропейського суду з прав людини.

Як отриматиприсудженікошти?

Грошовісуми, стягнуті з боржника (у томічисліодержанівідреалізації майна боржника), зараховуються на відповіднийрахунок органу ДВС чирахунокприватноговиконавця. За письмовоюзаявоюфізичної особи стягнутігрошовісумиперераховуютьсявиконавцем на зазначенийстягувачемрахунок у банку абоіншійфінансовійустановічинадсилаються на адресу стягувачапоштовимпереказом, щоздійснюється за йогорахунок, крімпереказуаліментнихсум.

Кудизвертатися за більшдетальноюконсультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишилисьпитання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центрусистемибезоплатноїправовоїдопомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро наданнябезоплатноїправовоїдопомоги по всійкраїніви можете отриматиюридичнуконсультацію та правовийзахист.

Окремо хочу зазначити, щоМін’юстзапровадив низку суттєвихновацій, середякихстворенняЄдиногореєструборжників, якийведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконанімайновізобов’язанняборжників та запобіганнявідчуженнюборжниками майна. Відомості про боржників, включені до Єдиногореєструборжників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайтіМіністерстваюстиціїУкраїни.

Крім того, у 2018 році в зазначеномуреєстрівідкритопублічніреєстринеплатниківаліментів та боржників, якіперешкоджаютьпобаченням з дитиною, а такожборжників, якімаютьзаборгованість по заробітнійплаті.

Щоботриматидетальнішуінформаціюзвертайтеся до відділівдержавноївиконавчоїслужби за місцемпроживання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень