A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Катеринівська сільська рада
Кіровоградська область, Кропивницький район

Паспорт Катеринівської сільської ради Кіровоградського району

I. Адміністративно-політична характеристика територіальної громади.

1. Загальні відомості.

Кількість населених пунктів що входять до складу ради

Кількість населення

Загальна площа території ради (км2)

Кордони

(з якими територіальними громадами межує)

9

3215

89,53 км2

 

2. Відомості про населені пункти, що входять до складу ради.

Назва населеного

пункту

Кількість

населення

Кількість дворів

Загальна

площа населеного пункту (га)

Відстань до центру ради

Всього

з них виборців

Всього

з них жилих

с. Обознівка

889

704

303

303

125

1,5

с. Катеринівка

868

702

338

338

132

 

с. Олексіївка

586

344

222

220

168,82

10

с. Володимирівка

515

382

231

155

127,2

13

с. Осикувате

137

96

86

86

107,43

15

с. Лісне

157

124

76

76

108,31

18

с. Олександрівка

4

4

17

1

15,4

15

с. Мальовниче

41

32

45

45

56,34

8

с. Миронівка

18

13

21

13

24,9

14

3. Відомості про орган місцевого самоврядування.

Юридична адреса ради

Номер

телефону/

факсу

Адреса електронної пошти ради

Чисельність апарату ради, осіб

Всього

(за штатом)

Кількість наявних працюючих

с. Катеринівка, проспект Гагаріна,8 Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27631

30-15-47

Zagorg_katerotg2017@ukr.net

16

16

4. Відомості про структуру органу місцевого самоврядування.

Назва структурного підрозділу

Кількість працюючих, осіб

Сільський голова

1

Секретар

1

В.о. старости (Володимирівський, Олексіївський округ)

2

Відділ економічного розвитку, фінансів, бухгалтерського обліку та інвестицій

Начальник відділу( головний бухгалтер)

1

Провідний спеціаліст відділу

2

Відділ освіти, культури, молоді і спорту, охорони культурної спадщини та праці

Начальник відділу

1

Провідний спеціаліст

1

Відділ загально-організаційної, інформаційної роботи, документообігу, охорони навколишнього середовища, надання адміністративних послуг та соціальних питань

Начальник відділу

1

Провідний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Соціальний працівник

4

Всього

16


5. Відомості про апарат управління сільської ради 

Прізвище, ім’я

по батькові

Забродська Тетяна Іванівна

Місце роботи до

обрання на посаду

Обознівська сільська рада

Дата народження

19.04.1968 р.

Кількість скликань на посаді

Перше

Освіта

(в т.ч. у галузі державного управління)

Неповна вища

Телефон

службовий

мобільний

30-15-47

0990545480

Партійність

Безпартійна

   

6. Відомості про депутатів ради.

Кількість депутатських мандатів всього

14

Обрано депутатів

14

з них:

 

Самовисунення

14

Висунуті політичними партіями

 

з них: (перелік партій та кількість депутатів)

 

За освітою:

 

Вища:

12

Незакінчена вища:

1

Середня-технічна:

 

Середня-спеціальна:

1

Середня:

 

За віком:

 

До 30 років:

1

Від 30 до 60 років:

10

Старше 60 років:

3

За родом діяльності:

 

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку

4

Працівники агропромислового комплексу

6

Працівники житлово-комунального господарства

 

Працівники охорони здоров'я

 

Працівники освіти, культури

1

Працівники місцевих держадміністрацій

1

Пенсіонерів

 

Осіб, що не працюють

 

Інші

2

7. Відомості про постійні комісії ради.

Назва постійної

комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові голови

Від якої партії обрано

Телефон

Комісія з питань планування бюджету, фінансів, підтримки підприємництва

4

Кучеренко Катерина Іванівна

 

0952346599

Комісія з питань соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, молоді, сім'ї, фізкультури і спорту та запобігання корупції

3

Острова Анастасія Олексіївна

 

0951337996

Комісія з питань промисловості, будівництва та транспорту

3

Макєєв Володимир Геннадійович

 

0504872370

Комісія з питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього середовища

3

Ластовка Юрій Олексійович

 

0504871939

8. Відомості про фракції та депутатські групи ради.

Назва депутатської фракції/групи

Кількість депутатів

Прізвище, ім'я, по батькові

уповноваженого представника

-

-

-

     
     

9. Відомості про склад виконавчого комітету.

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада та місце роботи

Кухта Володимир Валентинович

Генеральний директор ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Іщенко Павло Михайлович

Заступник начальника по транспорту ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Тихонюк Сергій Володимирович

Начальник відділу кадрів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Місько Василь Михайлович

Завідувач виробничо-технічним відділом ТОВ АПК «Ніка»

Шалигін Василь Дмитрович

Заступник директора ТОВ АПК «Ніка»

Яцканич Віктор Михайлович

Директор ПрАТ «Олексіївське»

Островий Володимир Сергійович

Директор ПП»Лісне»

Стогнєєва Любов Анатоліївна

В.о. старости Олексіївського старостинського округу

Євенко Сергій Степанович

В.о. старости Володимирівського старостинського округу

*(Крім сільського/селищного голови та секретаря ради).

 

10. Відомості про органи самоорганізації населення.

Всього

з них:

будинкові комітети/

кількість членів

вуличні комітети/

кількість членів

квартальні

комітети/

кількість членів

Інші (передбачені відповідним Законом України)

7

     

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

11. Відомості про матеріально-технічне забезпечення ради.

Приміщення (власне/орендоване)

Наявність службового транспорту

Наявність оргтехніки: телефон/факс/

комп'ютер/принтер/

копіювальний апарат

Підключено до мережі Інтернет (так/ні)

Орендоване

Власний 

Телефони/факс/комп’ютери/принтери/ копіювальні апарати

Так

II. Економічна характеристика територіальної громади.

12. Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

з/п

Структура земель

Площа, га

Відсотків до загальної площі

 

Всього земель

15186,84

100

 

у тому числі:

   

1.

землі сільськогосподарського призначення

12996,58

85,57

2.

землі житлової та громадської забудови

384,25

2,53

3.

землі оздоровчого призначення

0

0

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного

призначення

25,3

0,16

5.

землі рекреаційного призначення

6,56

0,04

6.

землі історико-культурного призначення

0

0

7.

землі лісогосподарського призначення

1150,48

7,57

8.

землі водного фонду

287,14

1,89

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

337,11

2,21

13. Відомості про бюджет органу місцевого самоврядування.

а) Доходи: тис. грн.

ДОХОДИ

Затверджено на 2017 рік

%

виконання

Затверджено на 2018 рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

   

15791,64

у тому числі:

   

15791,64

Власні і закріплені доходи

     

з них:

     

Базова дотація з державного бюджету

   

1809,0

Реверсна дотація з державного бюджету

   

82,20

Стабілізаційна дотація

     

Субвенція з державного бюджету на освіту та охорону здоров'я

     

у тому числі:

   

83004,4

освітня

   

5880,1

медична

   

2420,3

Інші субвенції (крім освітніх та медичних)

     

РАЗОМ загальний фонд

   

25983,240

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного

бюджету)

     

у тому числі:

     

Субвенції з державного бюджету

     

у тому числі:

     

РАЗОМ спеціальний фонд

     

Усього доходи І (без субвенцій)

     

Усього доходи ІІ (із субвенціями)

   

25983,240

б) Видатки: тис. грн.

ВИДАТКИ

Затверджено на 2017 рік

% виконання

Затверджено на 2018 рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

   

23301,032

Державне управління

   

3427,6

Освіта

   

13150,83

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на освіту

   

7689,1

Охорона здоров'я

   

2828,5

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на охорону здоров'я

   

2420,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

   

330,0

Культура і мистецтво

   

1378,46

Фізична культура і спорт

     

Засоби масової інформації

     

Будівництво

     

Сільське господарство

     

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

   

1785,642

Видатки, не віднесені до основних груп

   

400

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету

   

82,2

у тому числі на:

     
       

РАЗОМ загальний фонд

   

23383,232

       

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)

   

2600,00

у тому числі:

     
     

2600,0

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету

     

у тому числі:

     
       

РАЗОМ спеціальний фонд

     

Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та медичних)

   

25901,032

Усього видатки ІІ

(із субвенціями)

   

25983,232

14. Відомості про підприємства та установи розташовані на території ради.

Кількість підприємств та установ

11

Кількість малих підприємств

957

з них:

 

Кількість підприємців фізичних осіб

16

сільськогосподарських

8

Кількість підприємців юридичних осіб

2

промислових

3

Кількість фермерських господарств

24

інших

 

Кількість особистих

селянських господарств

915

15. Відомості про обсяг залучених інвестицій.

Обсяг залучених інвестицій:

2016 рік

2017 рік

-

-

III. Соціальна характеристика територіальної громади.

16. Відомості про демографічну ситуацію.

 

Загальна

чисельність населення

Кількість народжених

Кількість

померлих

Природний приріст (скорочення) (+/-)

2016 рік

Катеринівська ОТГ була створена 14.11.2017 року

2017 рік

17. Відомості про населення територіальної громади.

Всього населення:

3215

Всього працездатне населення

1534

з них: дітей дошкільного віку

246

Всього непрацездатного населення

1478

дітей шкільного віку

274

Всього зайнятого населення

1120

пенсіонерів

694

з них:

 

працездатних громадян

1534

зайнятого населення на території ради

498

міграція населення:

вибулих

148

зайнятого населення за межами ради

622

прибулих

122

Всього безробітних

343

18. Відомості про освіту.

Всього навчальних закладів

 

Всього кількість дітей та учнів:

 

з них:

 

з них:

 

дошкільних навчальних закладів

2

дошкільних навчальних закладах

86

загальноосвітні школи

3

кількість учнів 1- 4 класів

110

позашкільних навчальних закладів

 

кількість учнів 5-9 класів

154

школи - інтернати

 

кількість учнів 10-11 класів

23

професійно-технічних навчальних закладів

 

Всього працюючих вчителів:

наявних вакансій

57

0

19. Відомості про охорону здоров'я.

Всього лікувально-профілактичних закладів та аптек

8

Всього медичного персоналу

11

з них:

 

з них:

 

лікарень

 

всього лікарів

3

поліклінік

 

наявних вакансій

 

амбулаторій

2

всього середнього медичного персоналу

8

фельдшерсько-акушерських пунктів

4

наявних вакансій

 

аптеки

2

наявність спеціального транспорту

+

20. Відомості про заклади культури та самодіяльні колективи.

Всього закладів культури

11

дитячі художні школи

 

з них:

 

дитячі музичні школи

 

бібліотеки

4

дитячі школи мистецтв

 

будинки культури та клуби

6

самодіяльні творчі колективи

1

музеї

1

дитячі

 

навчальні заклади

 

дорослі

1

 

21. Відомості про спортивні споруди.

Всього спортивних об'єктів

 

спортивні майданчики

4

з них:

 

спортивні бази

 

стадіони

3

плавальні басейни

 

спортивні зали

2

   

IV. Інфраструктурна характеристика територіальної громади.

22. Відомості про відстань центру територіальної громади до: (км)

До автомагістралі

6

До центрів сусідніх рад

15;13

з них дорога з твердим покриттям

 

з них дорога з твердим покриттям

 

До залізничної станції

15

До районного центру

15

з них дорога з твердим покриттям

 

з них дорога з твердим покриттям

 

До населених пунктів ради

 

До обласного центру

15

з них дорога з твердим покриттям

 

з них дорога з твердим покриттям

 

23. Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість рейсів на добу або тиждень

до районного центру

18

до районного центру

 

до обласного центру

18

до обласного центру

 

до центрів сусідніх громад

 

до центрів сусідніх громад

 

24. Відомості про розмежування земель та наявність містобудівної документації.

 

Відомості про дату затвердження документації або стадію розроблення проекту

Орієнтовна вартість розроблення

документації (тис. грн.)

Відомості про встановлення меж населених пунктів

В стадії розробки

 

Відомості про розроблення схеми планування території ради

-

-

Відомості про розроблення генерального плану населених пунктів ради

В стадії розробки

 

Відомості про розроблення детального плану території

В стадії розробки

-

25. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.

Відомості про участь у проектах

Короткий опис проектів та результати участі

-

-

26. Відомості про основні проблеми території.

Зміст проблемного питання

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань

Визначення меж територіальної громади

Погодження з містом Кропивницьким

Містобудівна документація

Оновлення чи розроблення нових генеральних планів, детальних планів та планів зонування населених пунктів сільської ради

Поводження з твердими побутовими відходами

Паспортизація місць виділення відходів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора