Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 1053-33/2020 від 18 червня 2020 року "Про оголошення конкурсу на посаду директора Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради"

Дата: 01.07.2020 14:13
Кількість переглядів: 269

 

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО   РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

  РІШЕННЯ

від 18 червня  2020 року                                                   №1053-33/2020

                                                        с.Катеринівка

 

Про оголошення конкурсу на посаду

директора Ліцею «Нова школа»

Катеринівської сільської ради

 

 

          Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту»,  

 

 СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про конкурс  на зайняття вакантної посади керівника   закладу загальної середньої освіти  Катеринівської сільської ради ( додаток 1).

         2. Оголосити конкурс на посаду директора Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради.

         3. Затвердити кандидатури, що делегуються від депутатського корпусу Катеринівської сільської ради  до складу конкурсної комісії у такому складі:

        - Макєєв Володимир Геннадійович;

        - Вітюк Євген Анатолійович. 

        4. Утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на посаду директора  закладу – Ліцей «Нова школа» та затвердити її кількісний та представницький склад ( додаток 2).

        5. Установити термін подання документів для участі в конкурсному відборі з 19.06.2020 року по 17.07.2020 року.

        6. Уповноважити Веселову Юлію Сергіївну, провідного спеціаліста відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони культурної спадщини Катеринівської сільської ради здійснювати прийом документів для участі у конкурсному відборі протягом встановленого терміну.

        7. Затвердити термін проведення конкурсного відбору в період з 07.08.2020 року по 11.08.2020 року.

         8. Відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони  культурної спадщини  Катеринівської сільської ради забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Катеринівської сільської ради 19 червня 2020 року  згідно чинного законодавства.

         9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, спорту, туризму, охорони  культурної спадщини  Катеринівської сільської ради Цибу Я.С.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Т. ЗАБРОДСЬКА

 

 

Кількісний та представницький склад

конкурсної комісії

для обрання директора Ліцею «Нова школа»

Катеринівської сільської ради Кропивницького району

Кіровоградської області

 

 

 1. ГРОМОВИЙ  ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - голова комісії, експерт у галузі загальної середньої освіти, Заслужений учитель України, віце-президент Асоціації директорів відроджених гімназій України, голова Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України (АЛОУ).
 2. ГОСТЄВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА – юрисконсульт Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

 

 1. Представник від Обласного управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (державний службовець).
 2. СИНЧУК ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА – начальник  Державної служби якості освіти у Кіровоградській області (за згодою).

 

 1. ВІТЮК Є.А. - депутат Катеринівської сільської ради.
 2. МАКЄЄВ В.Г. - депутат Катеринівської сільської ради.

 

 

 

                                      Додаток 1

до рішення сесії №1053-33/2020

від 18.06.2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на зайняття вакантної посади керівника

закладу загальної середньої освіти

Катеринівської сільської ради

 

1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі – заклад освіти) Катеринівської сільської ради.

2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

3. Призначення керівника закладу освіти здійснюється Засновником (рішенням сесії Катеринівської сільської ради) за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі – конкурс), що проводиться відповідно до цього Положення,  шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

4. Підставою для проведення конкурсу є рішення сесії Катеринівської сільської ради  або розпорядження сільського голови Катеринівської сільської ради.

5. Рішення про проведення конкурсу приймається сесією Катеринівської сільської ради або розпорядженням сільського голови Катеринівської сільської ради:

 -  одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

 - не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8. Для організації та проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  Катеринівської сільської ради утворюється комісія з проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Катеринівської сільської ради (далі – Комісія), персональний склад якої затверджується рішенням сесії Катеринівської сільської ради або розпорядженням сільського голови Катеринівської сільської ради.

9. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії.

10. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

засновника (депутати Катеринівської сільської ради у кількості не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

11. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

12. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

13. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 12 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

14. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

 15. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 16. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

17. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Катеринівської сільської ради та офіційному вебсайті відповідного закладу освіти протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

18. З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії Катеринівська сільська рада (секретар ради) надсилає особам (організаціям), визначеним у пункті 10 Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.

19. Для включення до складу конкурсної комісії подаються:

-  супровідний лист відповідної місцевої адміністрації чи відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці) та інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти)у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються;

- рішення сесії Катеринівської сільської ради щодо делегування представників від депутатського корпусу Катеринівськорї сільської ради.

20. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Катеринівської сільської ради, офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та повинно містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

21. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-  документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- заяву про наявність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

22. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

23. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк і реєструється в журналі обліку заяв претендентів на участь у конкурсах на посади керівників закладів освіти. Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії) приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

24. Строк подання документів для участі в конкурсі може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

25. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в Катеринівській сільській раді.

26. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання заяв та документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсному відборі;

- оприлюднює на офіційному вебсайті Катеринівської сільської  ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);

- делегує представника від конкурсної комісії для організації та ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

- обирає лічильну комісію для організації проведення таємного голосування та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 4-х осіб;

- виносить питання щодо утримання члена конкурсної комісії від участі у голосуванні за кандидата та оцінювання вирішеного ним ситуаційного завдання, який є близьким родичем. Член комісії зобов’язаний заявити самовідвід шляхом повідомення про наявність конфлікту інтересів (реального чи потенційного) усно або письмово на засіданні комісії із занесенням до протоколу.

27. До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

28. Представник від конкурсної комісії організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом освіти, на посаду керівника якого оголошений конкурс, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

30. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки - для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років - для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

32. Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один день.

33. Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання оприлюднюються на офіційному вебсайті Катеринівської сільської ради відповідно до цього Положення.

34. Катеринівська сільська рада забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Катеринівської сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

35. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

36. Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

37. Загальний обсяг (кількість) тестових завдань для перевірки знання законодавства учасників конкурсу визначає конкурсна комісія.

38.Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал за правильну відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.

39.Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 3 цього Положення.

40. Кандидати, які за результатами тестування набрали кількість балів, що є меншою за половину кількості заданих запитань, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

41. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин за зразком, наведеним у додатку 1 цього Положення. 

Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування  його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

42. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою Катеринівської сільської ради. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

43. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості згідно з додатками 2 та 3.      

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

44. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система:

- п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

-  два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

45. Підбиття підсумків тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Положення та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

46. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Катеринівській сільській раді, відповідно до вимог чинного законодавства.

 47. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

48. Після презентації перспективого плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом відкритого або таємного голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся.

49. При проведенні таємного голосування комісія організовує проведення голосування бюлетенями. На своєму засіданні, лічильна комісія обирає зі свого складу голову лічильної комісії та секретаря. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

50. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Катеринівської сільської ради та  на офіційному вебсайті та закладу освіти (у разі його наявності).

  51. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження:

- результатів голосування конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо порушення клопотання перед Катеринівською сільською щодо призначення на посаду директора закладу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

- рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.

Протокол засідання з рішенням конкурсної комісії оформлюється секретарем конкурсної комісії,  надається і доводиться до відома Катеринівської сільської ради  (в особі секретаря Катеринівської сільської ради) головою конкурсної комісії.

52. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

53. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується секретарем Катеринівської сільської ради відповідно до повноважень, наданих Катеринівською сільською  радою.

54. Форма трудового договору (контракту) розробляється та затверджується Катеринівською сільською радою, відповідно до чинного законодавства.

55. Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу строком на шість років.

56. Трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

57. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця, прийняте на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Законом та цим Положенням не підлягає перегляду або затвердженню (погодженню) засновником.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень