Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 741-27/2019 від 06 грудня 2019 року " Про затвердження Положення про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Катеринівської сільської ради"

Дата: 17.12.2019 12:57
Кількість переглядів: 227

                                                                                                         

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КРОПИВНИЦЬКОГО  РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ 

 

«06» грудня   2019 року                                                          № 741-27/2019

                                                     с. Катеринівка

 

Про затвердження Положення про

реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців Катеринівської сільської ради

 

          Керуючись статтями 26, 38, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,

 

СІЛЬСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА:

 

       1. Затвердити Положення  про реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців Катеринівської сільської ради (Додаток 1).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, підтримання підприємництва.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Т.ЗАБРОДСЬКА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Катеринівської

сільської ради

«06» грудня  2019

№ 741-27/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ

про  реєстрацію юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців

Катеринівської сільської ради

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Катеринівської сільської ради проводиться  посадовими особами виконавчого органу відповідної ради, підпорядкований виконавчому комітету  та сільському голові, підзвітний та підконтрольний відповідній  раді.

1.2. Положення затверджується рішенням Катеринівської сільської ради

 1.3. У своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ .

 

2.1. Завдання

 

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.1.2. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень відділу.

2.1.3. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень відділу.

2.1.4. Здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2.1.5. Здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

2.1.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників  (державних реєстраторів).

2.1.7. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк.

2.1.8. Забезпечення надання адміністративних послуг.

2.1.9. Забезпечення взаємодії працівників (державних реєстраторів) .

 

2.2. Функції .

 

2.2.1. Підготовка пропозицій з удосконалення процедури формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.2.2. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відноситься до повноважень, та організація їх виконання.

2.2.3. Підготовка звітів щодо витрачання бланків у визначеній сфері діяльності.

2.2.4. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

2.2.5. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.

2.2.6. Інформування сільського голови про порушення вимог законодавства з питань компетенції відділу.

2.2.7. Розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції спеціалістів.

2.2.8. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил.

2.2.9. У межах своєї компетенції участь у роботі, пов’язаній з підготовкою та укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.

2.2.10. Організація виконання рішень в межах повноважень відділу.

2.2.11. Формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також електронного документообігу, електронних баз даних.

2.2.12. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2.2.13. Ведення реєстраційних справ.

2.2.14. Надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ 3. ПРАВА

 

3.1. Безоплатно одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених  завдань, в установленому законом порядку.

3.2. Порушувати клопотання перед  головою щодо вжиття заходів у частині матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи.

3.3. Інформувати міського голову, заступників сільського голови голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету сільської ради  про покладання на відділ обов’язків, що виходять за межі компетенції відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до компетенції.

3.5. Залучати спеціалістів виконавчих органів сільської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій , а також здійснення заходів, які проводяться  відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації.

3.7. Вносити пропозиції сільському голові, щодо вдосконалення процедури реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання адміністративних послуг.

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

4.1. Організація роботи  здійснюється відповідно до вимог Регламенту виконавчих органів  ради, інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

4.2. Всі працівники  підпорядковані сільському голові, йому підзвітні та підконтрольні.

4.3. Штатний розпис  затверджується розпорядженням сільського голови в межах установленої чисельності та фонду оплати праці.

сприяє створенню належних умов праці в відділі, вносить пропозиції сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу;

веде особистий прийом громадян;

у межах своїх повноважень організовує ділове листування;

здійснює інші повноваження відповідно до актів законодавства, рішень сільської ради та її виконавчого комітету, даного Положення,

4.4. Повноваження працівників  визначаються їх посадовими інструкціями.

4.8. Працівники  призначаються на посаду та звільняються з посади сільським  головою у встановленому законодавством порядку.

4.9. Працівники  несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Припинення діяльності  здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення  ради.

5.2. Утримання працівників здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень