Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 740-27/2019 від 06 грудня 2019 року " Про затвердження Положення про здійснення  реєстрації речових прав на нерухоме майно на території Катеринівської сільської ради"

Дата: 17.12.2019 12:51
Кількість переглядів: 314

                                                                                                         

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КРОПИВНИЦЬКОГО  РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                           РІШЕННЯ 

 

«06» грудня   2019 року                                                          № 740-27/2019

                                                     с. Катеринівка

 

Про затвердження Положення про здійснення

 реєстрації речових прав на нерухоме майно

на території Катеринівської сільської ради

 

 

           Керуючись статтями 26, 38, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015  834-VIII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127, заслухавши обґрунтування секретаря сільської ради щодо необхідності набуття повноважень в сфері державної реєстрації,

 

 

СІЛЬСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити Положення  про здійснення реєстрації речових прав на нерухоме майно  на території Катеринівської сільської ради   (Додаток 1).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, підтримання підприємництва.

 

 

Секретар сільської ради                                                                       Т.ЗАБРОДСЬКА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Катеринівської

 сільської ради

«06» грудня  2019

№ 740-27/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  здійснення  державної реєстрації речових прав

на нерухоме майно  на території Катеринівської  сільської ради  

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно  проводиться державними реєстраторами   виконавчого органу Катеринівської сільської ради, підпорядковані  сільському голові, підзвітний та підконтрольні Катеринівській  сільській раді.

1.2. Положення про здійснення державної реєстрації затверджується рішенням ради.

1.3. Державні реєстратори  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

 

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

2.1. Завдання

 

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2.1.2. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень відповідного відділу.

2.1.3. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень.

2.1.4. Здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

2.1.5. Здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативно-правовими актами.

2.1.6 Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників  (державних реєстраторів).

2.1.7. Організація надання якісних та прозорих адміністративних послуг у строк встановлений законодавством.

 

2.2. Функції

 

2.2.1. Підготовка пропозицій з удосконалення процедури формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.2.2. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що відноситься до повноважень , та організація їх виконання.

2.2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

2.2.5. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.

2.2.6. Інформування сільського голови про вимоги законодавства з питань компетенції державних реєстраторів.

2.2.7. Розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до їх компетенції .

2.2.8. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил.

2.2.9. У межах своєї компетенції участь у роботі, пов’язаній з підготовкою та укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.

2.2.10. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, електронного документообігу, електронних баз даних.

2.2.12. Надання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

2.2.13. Ведення реєстраційних справ.

2.1.14. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.2.15. Надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ 3. ПРАВА

 

3.1. Безоплатно одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на відповідний відділ завдань, в установленому законом порядку.

3.2.Приймати участь в установленому порядку в нарадах з питань, які належать до компетенції .

3.5. Залучати спеціалістів виконавчих органів сільської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій державних реєстраторів

3.6. Вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації.

3.7. Вносити пропозиції сільському голові з питань діяльності  щодо вдосконалення процедури реєстрації речових прав на нерухоме майно, надання адміністративних послуг.

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

4.1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Регламенту та інших нормативно-правових та розпорядчих актів.

4.2. Всі працівники підпорядковані сільському голові, йому підзвітні та підконтрольні.

4.3. Штатний розпис затверджується розпорядженням сільського голови в межах установленої чисельності та фонду оплати праці.

4.4. Державні реєстратори,  призначається на посаду та звільняється з посади  головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.5. Державні реєстратори:

здійснюють свою діяльністю  та несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань та функцій згідно законодавства;

 вживають заходи щодо підвищення ефективності роботи.

забезпечують розробку та подання на затвердження сільському голові посадових інструкцій державних реєстраторів;

організовують здійснення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення відділу;

забезпечують підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд ради і доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до їх компетенції;

надають в установленому порядку та в строки, передбачені чинним законодавством, посадовим особам виконавчому органу  ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

відповідають за стан діловодства, обліку та звітності;

забезпечують дотримання трудової дисципліни та правил охорони праці;

організовують інформаційне забезпечення за погодженням з сільським головою;

сприяють створенню належних умов праці, а у разі необхідності вносять пропозиції  голові, щодо матеріально-технічного забезпечення;

розглядають скарги на діяльність чи бездіяльність, надають обґрунтовану відповідь згідно вимог законодавства;

веду особистий прийом громадян та заявників, надають консультації та рекомендації з питань державної реєстрації прав;

у межах своїх повноважень організовують  листування;

здійснюють інші повноваження відповідно до актів законодавства, та даного Положення,

4.6. Повноваження державних реєстраторів визначаються їх посадовими інструкціями.

4.8. Працівники  призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою у встановленому законодавством порядку.

4.9. Працівники відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 

РОЗДІЛ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Припинення діяльності  здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення сільської  ради.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень