Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 28-3/2018 від 25 січня 2018 року "Про створення опікунської ради"

Дата: 26.09.2019 13:56
Кількість переглядів: 324

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КАТЕРИНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ

 

від 25 січня   2018 р.                                                               №28-3/18         

                                                        с. Катеринівка

 

 

Про створення опікунської ради

 

            З метою соціально-правового захисту дітей, особливо дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, а також повнолітніх дітей, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки та відповідно до статей 27, 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Цивільним Кодексом України, законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

         1.Створити опікунську раду у складі згідно додатку  1(додається).

         2.Затвердити положення опікунської ради Катеринівської  сільської ради згідно додатку  2 (додається).

         3.Контроль за виконанням рішення  залишаю за собою.

 

Голова виконавчого  комітету,

Катеринівський сільський  голова                                               Т. В. Терещенко 

                                 

ДОДАТОК 1

Склад

опікунської ради Катеринівської  сільської ради

 

Голова опікунської ради -      Бурлак Роман Юрійович

 

Секретар опікунської радиІщенко Світлана Петрівна

 

Члени опікунської ради:        Ніколаєнко Світлана Іванівна

 

                                                     Кулинка Світлана Анатоліївна

 

ДОДАТОК 2

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду Катеринівської  сільської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1. Опікунська рада Катеринівської сільської ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом Катеринівської сільської ради.

        2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України Кодексом про шлюбта сім’ю України Цивільним Кодексом України та цим Положенням.

       3.Основним завданням опікунської ради є сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист, соціальне обслуговування, розгляд та надання відповідних рекомендацій, висновків, клопотань з питань соціально-правового захисту дітей, усиновлення та встановлення опіки і піклування над дітьми та особами, визнаними судом недієздатними чи обмежено-дієздатними.

Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

       3.1. розглядає питання про надання до судових органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності;

      3.2. розглядає питання про влаштування інвалідів, одиноких пристарілих громадян в інтернатні заклади для людей похилого віку;

      3.3. розглядає питання про збереження і охорону майна, що належить підопічним;

      3.4. розглядає питання про використання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;

      3.5 на розгляд опікунської ради виносяться спірні та складні питання, які потребують прийняття відповідного рішення.

     3.6. клопоче щодо влаштування дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей до закладів соціального захисту, шкіл-інтернатів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

     3.7. клопоче про встановлення опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком до 14 років, та над повнолітніми особами, визнаними судом недієздатними;

     3.8. клопоче про встановлення піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 14 до 18 років та над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними.

     3.9. клопоче про встановлення опіки над майном підопічних;

     3.10. розглядає питання про звільнення опікуна чи піклувальника від повноважень за їх зверненням чи за ініціативою органу опіки та піклування;

     3.11. розглядає скарги на дії опікунів (піклувальників);

     3.12. клопоче щодо надання дозволів батькам чи особам, які їх замінюють, на вчинення правочинів з майном дітей, набуття дітьми права власності на майно у випадках, передбачених законом;

     3.13. вирішує питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла;

     3.14. здійснює контроль за станом утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу та виконання останніми покладених на них обов'язків;

     3.15. розглядає матеріали та готує висновки щодо доцільності позбавлення батьків або одного з них батьківських прав стосовно дітей з метою подальшого вирішення питання в судовому порядку;

     3.16. розглядає заяви батьків, які позбавлені батьківських прав, на побачення з дитиною;

     3.17. ініціює питання про відібрання дітей від батьків, якщо подальше перебування дитини в сім'ї загрожує її життю, здоров’ю та вирішення у встановленому порядку подальшої долі дітей, визначення їх статусу;

    3.18. виходить з пропозицією до виконавчого комітету сільської ради про визначення місця проживання дітей при розлученні батьків та про встановлення днів та годин побачень того з батьків, хто проживаєокремо від дитини;

    3.19. приймає участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

    3.20. розглядає інші питання, які входять до компетенції органу опіки та піклування і потребують прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

    4. Опікунська рада має право:

     4.1 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

    4.2. подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, захисту прав дітей, в т.ч. дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

    4.3 утворювати робочі групи, залучати до них представників виконавчих органів сільської ради, установ, громадських організацій, батьківських комітетів шкіл та дошкільних навчальних закладів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.;

    4.4 залучати до розв’язання актуальних проблем інвалідів та одиноких людей похилого віку благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

    4.5.рішення, рекомендації та висновки опікунської ради з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування, є обов’язковими для виконання і набувають чинності після 10 днів після їх прийняття та підписання повноважною посадовою особою виконавчого комітету (сільським головою).

    5. Виконання рішення опікунської ради, яке набрало чинності, припиняється у разі звернення громадян за захистом своїх сімейних прав та інтересів до суду.

    6. Розв’язання сімейних спорів в суді здійснюється за обов’язковою участю представника органу опіки та піклування;

    7. Персональний склад опікунської ради затверджується рішенням сільської ради.

    8. Очолює опікунську раду сільський голова .З числа членів опікунської ради обирається (більшістю голосів на її засіданні) секретар ради.

    9. Засідання опікунської ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу

   10. Засідання опікунської ради протоколюється. Протокол засідання опікунської ради підписується головою  і секретарем ради

   11. Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

   12. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей Кавтеринівської сільської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень