Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 35-7/19 від 07 серпня 2019 року "Про створення комісії з питань визначення об’єктів та збору документів, на які буде спрямовано у 2019 році субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придб

Дата: 04.09.2019 15:36
Кількість переглядів: 259

 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

КАТЕРИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РІШЕННЯ

 

від 07 серпня  2019 року                                                             №35-7/19

с.Катеринівка

 

Про створення комісії з питань визначення

об’єктів та збору документів, на які буде

спрямовано у 2019 році субвенцію з державного

бюджету місцевому бюджету

на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних

та інших форм виховання, наближених до

сімейних, та забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа

 

     Відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №  616 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа»(далі – субвенція), з метою залучення на території Катеринівської сільської ради субвенції виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

        1.Утворити комісію з питань визначення об’єктів та збору документів, на які буде спрямовано субвенцію на 2019 рік  з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія).

     2.Затвердити:

1) Склад Комісії згідно з додатком;

2) Положення про Комісію (додається).

 

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу загально-організаційної, інформаційної роботи, документообігу та соціальних питань Бурлак Р.Ю. 

Секретар виконавчого комітету,

секретар сільської ради                                                                                Т.І. Забродська

                                                          Додаток

                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                                                              від 07.08.2019 №35-7/19

 

СКЛАД

комісії з питань визначення об’єктів та збору документів, на які буде спрямовано субвенцію на 2019 рік  з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

Голова комісії

 

ЗАБРОДСЬКА             -  секретар Катеринівської сільської ради

Тетяна Іванівна

 

Заступник голови комісії

 

БУРЛАК                        -  начальник відділу загально-організаційної,

Роман Юрійович             інформаційної роботи, документообігу та

                                            соціальних питань

 

Секретар комісії

 

МАСЛОВСЬКА              -     спеціаліст відділу   загально-організаційної,

Світлана Володимирівна    інформаційної роботи, документообігу та

                                                  соціальних питань

 

 

Члени комісії:

 

 КУШНІР                           - провідний спеціаліст відділу  

 Наталія Вікторівна           загально-організаційної,

                                                інформаційної роботи, документообігу та

                                                соціальних питань

 

ЦИБА                   - начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту

Яна Сергіївна       охорони культурної спадщини та праці

 

 

РУДЕНКО            - спеціаліст-землевпорядник

Богдан Петрович

 

 

АРУТЮНОВА       -    начальник відділу (головний бухгалтер) відділу

Оксана Георгіївна      економічного розвитку, бухгалтерського обліку та

                                        інвестицій

БУРЯК         -                голова Інспекції у справах неповнолітніх,  

Ольга Борисівна         директор Ліцею «Нова школа» Катеринівської

                                        сільської ради

 

ПРОФАТИЛО         -      директор Центру культури і дозвілля Катеринівської

Марина Миколаївна     сільської ради

 

Начальник відділу

загально-організаційної, інформаційної роботи,                         Р. БУРЛАК

документообігу та соціальних питань                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                           рішенням  виконкому

                                                                          Катеринівської сільської ради 

                                                                                Від 07.08.2019 р. №35-7/19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань визначення об’єктів та збору документів, на які буде спрямовано субвенцію на 2019 рік  з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 1. Комісія утворюється Катеринівською сільською радою за рішенням виконкому з метою формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (далі – Комісія),                                      є консультативно-дорадчим органом.
 2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України , Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від  11 грудня 1984 року № 470 ( зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877», відповідними розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.
 3. Головою Комісіє є секретар сільської ради, заступником голови Комісії  – начальник відділу загально-організаційної, інформаційної роботи, документообігу та соціальних питань.
 4. Склад Комісії затверджується рішенням виконкому сільської ради. До складу Комісії входять представники відділу освіти, відділу бухгалтерського обліку, Інспекції у справах неповнолітніх при виконкомі сільської ради, відділу загально-організаційної, інформаційної роботи, документообігу та соціальних питань, спеціаліст-землевпорядник, Центру культури і дозвілля Катеринівської сільської ради.
 5. Комісія має право отримувати в установленому порядку від вищих органів влади, громадських організацій необхідну інформацію  з питань, що належать до її компетенції.
 6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що скликаються за пропозицією голови Комісії, який веде засідання.
 7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.
 8. Рішення приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.
 9. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості надходження документів до Комісії.
 10. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники вищих органів влади, громадських організацій.
 11. До повноважень Комісії належить:
 • формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616 ( далі – Порядок та умови) і підготовка відповідних пропозицій;
 • уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;
 • перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
 • перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
 • перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;
 • з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;
 • перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 • визначення дитини, які буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.
 1. Комісія протягом п’яти днів з моменту внесення подання про придбання дитині житла або виплати її грошової компенсації розглядає його по суті у присутності дитини та приймає відповідне рішення, яке оформлюється відповідно до пункту 8 Порядку.
 2. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами.
 3. Не пізніше, ніж через 3 робочих дні з дати прийняття рішення про придбання житла або призначення грошової допомоги Комісія надсилає його копію дитині, а також до обласної державної адміністрації.
 4. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

 

 

Начальник відділу

загально-організаційної, інформаційної роботи,                                               Р. БУРЛАК

документообігу та соціальних питань                          

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень