Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 344-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про створення служби у справах дітей Катеринівської сільської ради"

Дата: 27.08.2019 09:05
Кількість переглядів: 1473

                                                                                                                        

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ 

 

« 24 » січня  2019 року                                                            № 344-16/2019

                                                     с. Катеринівка

 

Про створення служби у справах дітей

Катеринівської   сільської ради

            Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Мінсоцполітики від 14.06.2018 №890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей»,

                                  СІЛЬСЬКА РАДА В И Р І Ш И Л А :

 

           1.Створити службу у справах дітей Катеринівської сільської ради.

           2.Затвердити положення про службу у справах дітей Катеринівської  сільської ради, що додається.

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, молоді, сім’ї, фізкультури і спорту та запобігання корупції

Секретар сільської ради                                       Т.І.Забродська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії Катеринівської  сільської ради

«24» січня 2019344-16/2019

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей 

Катеринівської  сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1.Служба у справах дітей  (далі - служба) є структурним підрозділом  виконавчим органом Великосеверинівської сільської ради, що утворюється відповідно до рішення сільської ради за поданням сільського голови.

1.2.Служба підзвітна і підконтрольна у своїй діяльності сільській раді та підпорядкована сільському голові, керуючому, начальнику загального відділу, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольна відповідним органам виконавчої влади.

1.3.Службу створено для здійснення виконавчих функцій місцевого самоврядування і реалізації державної політики стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та соціального захисту, забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту прав дітей, формування програм соціальної підтримки.

1.4.У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, постановами та іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та цим Положенням.

1.5.Служба організовує свою роботу у сфері соціального захисту  захисту прав дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків відповідно до положення, що затверджується рішенням сільської ради.

1.6.Структура служби визначається відповідно до рекомендацій і норм, визначених законодавством, з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління у сфері соціального захисту  прав дітей.

1.7.Штатний розпис служби затверджується сільським головою в межах граничної чисельності та фонду оплати праці, визначених радою об’єднаної територіальної громади.

 

2. Основні завдання служби

 

2.1.Реалізація на території об’єднаної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.Участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів.

2.3.Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.4.Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо вирішення питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.5.Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6.Ведення державної статистики щодо дітей.

2.7.Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.8.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, у запобіганні дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.9.Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту  дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім'ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері.

2.10.Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних програм.

2.11.Забезпечує реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я на території сільської ради.

3.Служба відповідно до покладених на неї завдань

виконує функції

 

3.1.Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.2.Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.3.Забезпечує прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей.

3.4.Надає інформації та проводить консультації щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.5.Виявляє дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека).

3.6.Забезпечує реєстрацію народження підкинутої, знайденої дитини, дитини покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо.

3.7.Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема:

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей, підпорядкованих обласній державній адміністрації (обласній раді) або іншому місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування);

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї;

3.8.Вживає заходи щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни.

3.9.Вживає заходи щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

3.10.Вживає заходи щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу.

3.11.Здійснює:

нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітей вісімнадцяти років та контролю за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини;

контроль умов утримання і виховання дітей та перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

перевірку стану виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання.

3.12.Організовує та проводе разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу об’єднаної територіальної громади,уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність (організацію профілактичних заходів (рейдів).

3.13.Забезпечує ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.14.Проводить соціально-профілактичну роботу, спрямовану на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

3.15.Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

3.16.Забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають.

3.17.Вживає заходи щодо повернення в Україну позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України: взаємодія із закордонними дипломатичними установами України, організація зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування.

3.18.Забезпечує повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного проживання.

3.19.Забезпечує соціальний захист дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту.

3.20.Забезпечує підготовку рішень виконавчого органу сільської ради, як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини.

3.21.Забезпечує соціальний захист внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття дитини на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації.

3.22.Приймає участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого.

3.23.Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

3.24.Здійснює перевірку за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

3.25.Проводить заходи щодо збору та подання до служби у справах дітей райдержадміністрації документів, які:

підтверджують наявних правових підстав для усиновлення дитини відповідно до вимог пунктів 5,6,9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлення дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905, для розв’язання питання взяття дитини на місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені;

необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї (відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565), дитячого будинку сімейного типу (відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №564), сім’ї патронатного вихователя (відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року №148).

3.26.Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

3.27.Виявляє сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.28.Забезпечує підбір та направлення дітей (відповідних категорій), які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення, відповідно до Методичних рекомендацій.

3.29.Контролює призначення та виплату одноразовової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

3.30.Забезпечує ведення обліку багатодітних сімей.

3.31.Забезпечує профілактику бездомності та соціального сирітства.

3.32.Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

3.33.Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

3.34.Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, спрямованої на:

підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігіння та протидії домашньому насильству;

формування сімейних цінностей, почуття причетності до розвязання важливих соціальних завдань обєднаної територіальної громади.

3.35.Розробляє проекти розпоряджень сільського голови об’єднаної територіальної громади, що стосуються діяльності служби та проекти рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.36.Забезпечує реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я на території сільської ради.

  3.37.Опрацьовує запити на публічну інформацію та депутатські звернення.

3.38.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.39.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до її компетенції.

3..Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

4. Служба має право:

 

4.1.Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і підприємств, що належать до сфери їх управління. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу служби.

4.2.Залучати за згодою керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4.3.Співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції під час виконання покладених на неї завдань.

4.4.Взаємодіяти зі службами у справах дітей, управлінням та департаментом соціального захисту обласної та районної державних адміністрацій, обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, іншими суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, закладами всіх форм власності, громадськими організаціями.

4.5.Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.6.Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.7.Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання, а також, у разі необхідності, умови роботи працівникі молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.8.Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.9.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин.

4.10.Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.11.Залучатись службою у справах дітей райдержадміністрації до заходів щодо організації знайомства дитини з кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-усиновлювачі, присутніми при встановлені контакту, складанні акта про знайомство кандидатів з дитиною, а також залученими до розгляду документів громадян, які виявили бажання усиновити дитину (у тому числі в ситуації, коли один із подружжя бажає усиновити дитину другого з подружжя), до обстеження умов проживання та складання відповідного акта.

4.12.Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку у службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи.

4.13.Вносити пропозиції керівництву сільської ради з питань, віднесених до компетенції відділу

 

5. Керівництво службою та організація її діяльності

 

5.1.Службу очолює начальник, який є посадовою особою органу місцевого самоврядування, призначається на посаду розпорядженням сільського голови на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Виконує свої посадові обов'язки згідно з посадовою інструкцією.

5.2.Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад сільським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за поданням начальника служби. Виконують свої посадові обов'язки згідно з посадовими інструкціями.

5.3. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, забезпечує дотримання працівниками служби трудової та виконавської дисципліни, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

за дорученням керівництва представляє сільську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.

         5.4. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який може утворюватись у складі служби.

Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників інших виконавчих органів сільської ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника служби.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника служби.

5.6.Штатна чисельність працівників служби затверджується сільською радою.

5.7.Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює сільська рада.

5.8.Служба утримується за рахунок коштів сільського бюджету, є неприбутковою установою.

5.10.Юридична адреса служби: проспект Гагаріна, 8, с.Катеринівка , Кіровоградський район, Кіровоградська область.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень