Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 338-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про затвердження Програми професійної орієнтації учнівської молоді Катеринівської об’єднаної територіальної громади на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей на 2019 – 2022 р

Дата: 27.08.2019 08:47
Кількість переглядів: 183

                                                                                                                      

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ 

 

«  24» січня    2019 року                                                     № 338-16/2019

                                                            с. Катеринівка

 

Про затвердження Програми професійної орієнтації

 учнівської  молоді Катеринівської об’єднаної

територіальної громади на здобуття актуальних

на ринку праці професій  та спеціальностей

на 2019 – 2022 роки

 

 

             Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487, «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», Кодекс Законів про працю,

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

        1. Затвердити Програму професійної орієнтації учнівської  молоді

Катеринівської об’єднаної територіальної громади на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей  на 2019 – 2022 роки   (далі – Програма), що додається.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку, охорони здоров’я, освіти, молоді, сім’ї, фізкультури і спорту та запобігання корупції .

 

 

                   Секретар сільської ради                                      Т.І.Забродська

 

 

 

 

ПРОГРАМА

професійної орієнтації учнівської  молоді

Катеринівської об’єднаної територіальної громади

на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей
 на 2019 – 2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

Катеринівка

2019

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

  1. Паспорт програми професійної орієнтації учнівської молоді Катеринівської ОТГ на 2019-2021 роки
  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
  3. Мета і основні завдання Програми
  4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми
  5. Фінансове і матеріальне забезпечення виконання програми
  6. Напрями діяльності та заходи Програми
  7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ КАТЕРИНІВСЬКОЇ ОТГ НА 2019-2021 РОКИ

 

1.

Назва Програми

Програма професійної орієнтації учнівської  молоді Катеринівської об’єднаної територіальної громади на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей на 2019 – 2022 роки

2.

Підстава для розроблення

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487, «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», Кодекс Законів про працю України

3.

Ініціатор розроблення програми

Катеринівська сільська рада

4.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, культури, молоді та спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради, здобувачі освіти Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, територіальні органи Державної служби зайнятості України

7.

Термін реалізації

2019-2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Катеринівської сільської ради,кошти, отримані з інших джерел не заборонених законодавством

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

         На сучасному етапі ситуація на ринку праці поступово стабілізується і має тенденцію до позитивного розвитку. Підвищення економічної активності населення, сприяння його зайнятості, боротьба з бідністю, посилення соціального захисту від безробіття, створення конкурентних переваг робочої сили шляхом державного регулювання ринку праці входять в число національних пріоритетів і стратегічних завдань Президента і Уряду України. Необхідними умовами виконання цих завдань є підвищення професійних якостей робочої сили та формування соціально відповідального бізнесу.

         Водночас, сучасна система освіти в Україні недостатньо адаптована до потреб ринку праці як у кількісному, так і в якісному відношенні. Орієнтація професійної підготовки у вищих та професійно-технічних навчальних закладах не на потреби економіки, а на ажіотажний попит на певні спеціальності призводить до того, що після одержання професійної освіти молодим людям не гарантується працевлаштування і значна частина випускників по закінченні навчального закладу стають безробітними або вимушені їхати у пошуках роботи за межі країни. Також істотно погіршується ситуація із забезпеченням підприємств та організацій кваліфікованою робочою силою. 

 

ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:

 

-        розширення уявлення учнів про світ професій, популяризації актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, сприяння свідомому професійному самовизначенню;

-        формування специфічними методами відповідального ставлення до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професійної праці, конкурентоспроможних на ринку праці професій та спеціальностей;

-        створення цілісної системи орієнтації учнівської молоді на свідомий вибір професій та спеціальностей, які в подальшому забезпечать працевлаштування, достойну оплату праці та гідний рівень життя;

-        формування в учнів стійкої мотивації до чесної праці та активного пошуку роботи;

-        забезпечення господарського комплексу громади кваліфікованими робітничими кадрами;

-        профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

 

Основними завданнями Програми є:

 

-        забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці;

-        забезпечення господарського комплексу громади кваліфікованими робітничими кадрами з урахуванням замовлень роботодавців;

-        попередження виникнення безробіття через необ’єктивний професійний вибір людини.

- забезпечення можливості реалізації Програми на засадах соціального партнерства.

 

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

      Досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами: 

- залучення роботодавців до профорієнтації молоді, посилення ролі місцевої влади у цьому напрямку;

- забезпечення проведення ефективної профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, спрямованої на формування позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, які користуються сталим попитом на ринку праці, відповідно до професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я учнів;

- надання учням, їх батькам та педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів інформаційної та консультативної допомоги щодо вибору професії, навчального закладу, достовірної інформації про стан, потреби та перспективи ринку праці і вимоги, що пред’являються до сучасного працівника;

- удосконалення функціонування системи професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, забезпечення комплексного підходу до діяльності у сфері професійної орієнтації, посилення її соціально-економічної спрямованості;

- координація діяльності органів влади, місцевого самоврядування, освіти, державної служби зайнятості, соціальних партнерів та роботодавців, пов’язаної з виконанням завдань Програми та визначених нею заходів.

 

V. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове і матеріальне забезпечення виконання Програми буде здійснюватися за рахунок:

-        коштів бюджету Катеринівської сільської ради;

-        коштів і матеріальних ресурсів підприємств, установ та організацій – замовників кваліфікованих кадрів у навчальних закладах профтехосвіти;

-        коштів і матеріальних ресурсів фізичних і юридичних осіб, спонсорські та інші надходження, що виділяються у відповідності з чинним законодавством;

-        інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 1 до Програми.

 

VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ освіти, культури, туризму і спорту, охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради.

 

 

В.о. начальника відділу                                                                      Я. ЦИБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень