Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 336-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про затвердження Програми національно- патріотичного виховання молоді Катеринівської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки "

Дата: 27.08.2019 08:33
Кількість переглядів: 441

                                   

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА    СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

«24»  січня    2019 року                                                             №336-16/2019

с.Катеринівка

 

Про затвердження Програми національно-

патріотичного виховання молоді

Катеринівської об’єднаної територіальної

громади  на 2019-2021 роки

 

 

      На підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                            

 

                             СІЛЬСЬКА  РАДА  В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання молоді Катеринівської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2021 роки ( далі – Програма).

         2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, передбачених бюджетом Катеринівської сільської об’єднаної територіальної громади ради на 2019-2021 роки та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

            3. Виконкому сільської ради забезпечити виконання даної Програми.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету, фінансів, підтримання підприємництва.

 

 

 

    Секретар сільської ради                                       Т.І.Забродська

 

 

                                                                              Додаток

До рішення №336-16/2019

від 24 січня 2019 року сесії

Катеринівської сільської ради

  

ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання молоді Катеринівської об’єднаної територіальної громади
 на 2019-2021 роки
   

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Назва Програми

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Катеринівської ОТГ на 2019-2021 роки

2.

Підстава для розроблення

Укази президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»

3.

Ініціатор розроблення програми

Катеринівська сільська рада

4.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради

5.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, культури, молоді та спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради, здобувачі освіти ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, вихованці Центру культури і дозвілля Катеринівської сільської ради

7.

Термін реалізації

2019-2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Сільський бюджет

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної  Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Катеринівській  ОТГ 2019 - 2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Указів президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» та інших нормативно-правових актів, а також на основі аналізу стану і проблем національно-патріотичного виховання в Україні за часів її незалежності.

 

ІІІ. Стан і проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем: відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання; брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання; відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання; перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю; недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання; недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством; відсутність єдиних методичного та термінологічного підходів до процесу національно-патріотичного виховання; недостатність кваліфікованого кадрового для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання; низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому процесу системності.

 

ІV. Мета Програми

Метою Програми є:

забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання на основі: формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу; усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань; формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності; формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів; сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги фінансування

Досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами: 

- забезпечення умов і підтримки з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

- забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання; 

- підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання; 

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 1 до Програми.

 

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ освіти, культури, молоді і спорту, охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони культурної спадщини та праці Катеринівської сільської ради.

 

 

Начальник відділу                                                                                   Я. ЦИБА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень