Катеринівська сільська рада

Кіровоградська область, Кропивницький район

Рішення № 328-16/2019 від 24 січня 2019 року " Про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Катеринівської сільської ради на 2019-2020 роки"

Дата: 27.08.2019 08:19
Кількість переглядів: 1286

 

 

 

                                             

КАТЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                                        КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШІСТНАДЦЯТА   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

«24»  січня 2019 року                                                                       №328-16/2019

                                                                  с. Катеринівка

 

 Про   затвердження   програми розвитку

земельних відносин на території Катеринівської

сільської ради  на 2019-2020 роки

      

            Керуючись Земельним кодексом України, ст 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про землеустрій», з метою подальшого розвитку земельних відносин, підвищення ефективності використання земельних ресурсів та виконання заходів щодо раціонального використання і охорони земель

 

СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити програму розвитку земельних відносин на території Катеринівської сільської ради на 2019-2020 роки (програма додається).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Т.І.  Забродська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

До рішення сесії

Катеринівської сільської ради

сьомого скликання

«24»січня  2019 р. № 328-16/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку земельних

відносин на території

Катеринівської сільської ради

на 2019 - 2020 роки

 

 ПАСПОРТ

 

розвитку земельних відносин на території

Катеринівської сільської ради на 2019 - 2020 роки

 

1.

Програма затверджена:

рішенням Катеринівської сільської ради від 24.01. 2019 року

328-16/2019

 

 

2.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради

6.

 

Терміни реалізації програми

2019-2020 роки

7.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Катеринівської сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

400 000 грн.

10.

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Катеринівської сільської ради

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватись шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми

 

 ПРОГРАМА

 

розвитку земельних відносин на території Катеринівської сільської ради на 2019 - 2020 роки

 

Регіональна програма розвитку земельних відносин на території Катеринівської сільської ради на 2019-2020 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічною і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталою розвитку "Україна 2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку па період до 2020 року» та з метою здійснення заходів зі створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми стане підвищення ефективності використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення сільськогосподарської діяльності.

 

1. Загальна частина

Площа земель об'єднаної територіальної громади Катеринівської сільської ради становить 13443,8 га., з них: 11269,5 га., або 83,83 відсотки - землі сільськогосподарського призначення, 9577,47 га., або  71,24  відсотки - рілля, землі водного фонду - 287,14 га,. землі лісогосподарського призначення – 108,5 га., землі промисловості – 408,62 га., землі резерву – 1080,1 га., землі запасу – 1058,6 га., природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – 4,2 га.

На території громади розташовані 9 населених пунктів, загальна площа земель в межах даних населених пунктів складає – 900,14 га.

 

2. Мета Програми

Основною метою Програми є: реалізація основних напрямів державної земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для комплексно-ресурсного і еколого-ландшафтного розвитку землекористувань сільських територій, розв'язання екологічних та соціальних проблем села, розвиток високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського землекористування, збереження природних та культурних цінностей ландшафту, здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру; забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

 

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • проведення аналізу використання та охорони земель;

- впровадження сучасного Державного земельного кадастру як базової основи для ведення реєстраційної системи європейського зразка, яка включатиме реєстрацію не лише земельних ділянок, а й нерухомого майна, що на них розміщене, у тому числі обмеження й обтяження щодо них;

- оновлення планово-картографічних матеріалів;

- виготовлення топографо-геодезичних та картографічних матеріалів;

- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів -(аукціонів), іпотеки земельних ділянок тощо;

- проведення інвентаризації земель усіх форм власності, забезпечення планово-картографічним матеріалом та індексними картами, посвідчення прав на землю державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями;

- здійснення територіальної організації агроландшафтів шляхом землевпорядкування територій нових агроформувань, забезпечення їх саморегуляції з мінімальними затратами енергоресурсів, підвищення захищеності від деструктивних процесів;

- створення цифрових карт;

- розроблення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель.

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

В основу Програми покладено концептуальні принципи державної політики в сфері земельних відносин в Україні, а саме:

  • забезпечення сталого еколого-економічного використання земель;
  • завершення реформування земельних відносин в аграрному секторі;

- удосконалення моніторингу земель і порядку ведення Державного земельного кадастру та кадастрової оцінки земель;

- створення екологічно безпечної та економічно ефективної системи землекористування;

- забезпечення подальшого розвитку ринку земель (в частині активізації проведення земельних торгів).

        Реалізація на території сільської ради упродовж 2019-2020 років комплексу заходів у сфері розвитку земельних відносин дасть можливість створити ефективний механізм регулювання цих відносин та державного управління земельними ресурсами.

         До комплексу заходів належать нормативно-правові, організаційні, економічні та землевпорядні, а також щодо запровадження механізмів і методів удосконалення земельних відносин, державної політики у цій сфері, розвитку сталого землекористування у сільській місцевості, проведення землеустрою, ведення Державною земельного кадастру, розвитку ринку землі та її охорони.

Заходи щодо реалізації Програми.

  • проведення робіт з інвентаризації земель;

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;

- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

- здійснення заходів з охорони земель (консервація та рекультивація земель);

- розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

- виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень:

- формування бази даних Державного земельного кадастру;

- проведення робіт з грошової оцінки та ринку земель.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2019-2020 років.

Реалізація Програми дозволить:

- збільшити надходження від платежів за землю до сільського бюджету;

- підвищити ефективність та екологічну безпеку використання земельних ресурсів;

- здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно привабливе і стале землекористування;

- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх територій громади та ефективного господарювання на землі;

- створити дієву систему захисту прав власності на землю;

- підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;

- запровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування ринку земель;

- поліпшити екологічну ситуацію на території сільської ради; оптимізувати структуру земельних угідь;

- здійснити консервацію деградованих та малопродуктивних земель;

- провести рекультивацію порушених земель із залученням їх до господарського обігу, тощо;

- забезпечити розроблення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань щодо використання та охорони земель для забезпечення організації раціонального використання й охорони земель;

- здійснити інвентаризацію земель, формування обєктів і встановлення меж водного, природно-заповідного, рекреаційного та історико-культурного фондів земель, прибудинкових територій, земель у межах охоронних, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму землекористування;

- поновити межі населених пунктів відповідно до містобудівної документації, що сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальної громади Катеринівської сільської ради;

- здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі, удосконалити економічний механізм функціонування і регулювання ринку землі;

- здійснити проведення та своєчасне оновлення грошової оцінки, в результаті чого збільшаться бюджетні надходження від плати за землю у декілька разів, а для громади це стане гарантією стабільного наповнення місцевою бюджету від плати за землю на наступні сім років;

- розробити цифрові картографічні дані, що підвищить якість візуального аналізу території і сприятиме ухваленню зважених, більш ефективних рішень;

Реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання.

6. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

       Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію з питань аграрної політики, земельних відносин та охорони навколишнього середовища,  Катеринівської сільської ради.

       Контроль за реалізацією Програми передбачає забезпечення виконання заходів у встановлені строки, досягнення запланованих цільових показників, використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.

У процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, проводиться їх моніторинг.

З урахуванням виділених для виконання Програми коштів щороку уточняються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення бюджетних заявок і відповідних контрактів.

7. Фінансово ресу


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень